מסורת העלייה לרגל לתל־חי החלה בשנות ה־‭.20‬ כאן מודעה הקוראת לעלות לתל־דוי מ־932ו