'אצבע הגליל', 1967-1900 — ביבליוגראפיה מוערת

' אצבע הגליל' — 1967-1900 , ביבליוגראפיה מוערת ת 7 / 7 פד , זו בתולדות אזור הגליל העליון המזרחי בכלל ו'אצבע הגליל' בפרט זכתה למספר ניכר של פרסומים , ספרים , קובצי ןכרונות ומחקרים . בעמודים הבאים נעשה נסיון להביא לידיעת המתעניין בנושאים אלו חלק מהפרסומים , קרוב לוודאי שהמרכזיים ביניהם , אשר את רובם אפשר למצוא בספריות . סייגנו עצמנו למאה כותרים , אולם הרשימה , כמוכן , ארוכה יותר . ליד חלק משמות הספרים או הפרסומים הובאו מספר מלים או שורות המתמצתות את התוכן . הביבליוגראפיה הוכנה בידי גיורא בסין . א . א"ל אבנרי , 'המאבק עם ממשלת המנדאט הבריטי על קרקעות המדינה , ' קתדרה , 12 ( תמוז תשל"ט , ( עמ' . 124-110 נסיונות גאולת אדמות עמק בית שאן והחולה כתקופת המנדט הבריטי — שניים מאזורי ההתיישבות החשובים ב'תקופת הסער , ' תרצ"ו-תש"ז . א' אגמון , 'שבטי הבדווים בעמק החולה ועמק בית שאן בשלהי השלטון העות'מאני , ' קתדרה , 45 ( תשרי תשמ '' ת , ( עמ' . 102-87 א' אורן , התיישבות בשנות מאבק : אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה , תרצ"ו-תש"ל , ( 1947-1936 ) ירושלים תשל"ח . xxvn , 284 עמ . ' השפעת מדיניות ההתיישבות של ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי