ההתיישבות ב'אצבע הגליל', 1947-1936 אלחנן אורן

ההתיישבות ב'אצבע הגליל' 1947-1936 , אלחנן אורן עמידתם של אנשי הגליל בחורף תר"ף נסתיימה בנסיגה מתל חי , ממטולה ומכפר גלעדי במרס . 1920 כבר באוקטובר 1920 ( תשרי תרפ"א ) שבו הראשונים לכפר גלעדי ולמטולה ונאחזו מחדש בצפון ה'אצבע . ' בעקבות הסדר אנגלי צרפתי הועתק הגבול הצבאי הזמני צפונה , ומ 1924 נכללה ה'אצבע' עד מטולה בתחום המנדאטורי הבריטי . מימי תל חי חדרה ההכרה , שרק התיישבות ופיתוח בשטחי ספר חיוניים ^ ra 1 pK רצופים יציבו גבולות ויקבעו תשתית לעצמאות . ה'הגנה' הוקמה מתוך נכונותם של כני היישוב להגן על כל נקודות ההתיישבות , קודם כל בכוחות עצמם . היא היתה לארגון מתנדבים עממי של כל הגברים והנשים הכשירים בכל מקרם , שהעמידו עצמם לפקודת ה'הגנה ; ' זו פעלה בכפיפות למרות הציבורית של הסתדרות העובדים בשנות ה 20 ושל המוסדות הלאומיים משנות ה . 30 אולם בעת ההתיישבות הנרחבת בעמקים ובחוף — במשך כחמש עשרה שנות העליות השלישית , הרביעית והחמישית — נותרה 'אצבע הגליל' מחוץ לתחומי הפיתוח . תורה של ה'אצבע' הגיע אך באמצע שנות ה , 30 ומאז עמדה ההתיישבות בה במרכז העשייה החלוצית . מאז , 1936 בשנות המרד הערכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי