טבלה 18 האוכלוסיה במושבות הגליל העליון בשנים ‭1914-1882‬