ייבוש החולה — יתרונות וחסרונות מיכה לבנה

ייבוש החולה — יתרונות וחסרונות מיכה לבנה ייבוש החולה היה מפעל מיוחד במינו : מפעל פיתוח גדול ממדים , אשר חזונו ליווה את ההתיישבות באזור מראשיתה בשנות ה 80 של המאה ה , 19 וזכיון לביצועו נמכרעל ידי התורכים כעשור הראשון של המאה ה , 20 אך עברו עוד 50 שנה עד שמומש : ומשניגשו סוף סוף לבצע את הייבוש , היה זה מפעל היוקרה של מדינת ישראל הצעירה ( בת שלוש שנים , ( והמפעל החגיגי לציון יובלה של הקרן הקיימת לישראל . היה זה המפעל הראשון בארץ שבא לשנות סדרי בראשית בהיקף כה גדול , והמאבק למצות ממנו את מירב התועלת ולהקטין את נזקיו עד למינימום נמשך עד היום . חלק ניכר מזמנם ואונם של מייבשי החולה הוקדש לבעיות שקשה לנו היום להבין כמה הטרידו אז , כגון בעיות פוליטיות , בטחוניות , כספיות , טכניות , יחסי אנוש ויחסים בין לאומיים . נתוני היסוד השטח שפעולת הייבוש השפיעה עליו ישירות כלל 60-50 אל ף דונם , וחלוקתו לשטחי משנה השתנתה בהתאם להגדרות של הקטגוריות השונות , בהתאם להשקפתו של המחלק וגם בהתאם לכמות הגשמים כשנה זו או אחרת . בחברת 'הכשרת היישוב , ' שרכשה את הזכיון , אמדו את היקפם הממוצע של שטחי המשנה כך : ימ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי