אל הקוראים

אל הקוראים חבל הארץ שיבין איילת למטולה ; כדברי השיר , וליתר דיוק בין ראש פינה למטולה , הוא העומד במרכז הכרך שלפנינו . בלשון העם נקרא האזור 'אצבע הגלילי ואף אנו משתמשים בכינוי זה בספרנו . בכרך שלוש חטיבות . הגדולה שבהן היא חטיבת המחקרים והסיכומים . היא עוסקת במגוון נושאים הקשורים לאזור , לקורותיו בתקופה הנסקרת , מתחילת המאה עד שנות ה , 60 לאנשיו ולתופעות מיוחדות בו — החל מקביעת גבולותיו לאחר מלחמת העולם הראשונה וכלה בהקמתם של עשרות היישובים , לרבות שתי עיירות הפיתוח — קריית שמונה וחצור הגלילית . בין לבין מושם הדגש על נושאים כמו מפעלו של פקיד יק"א חיים מרגלית קלווריסקי ביישוב האזור , התיישבות הגרים והחינוך הכפרי הגלילי , בניצוחם של המחנכים יצחק אפשטיין ושמחה וילקומיץ . ' כאתנחתה יש לראות את רשימתה של רחל ינאית על מסע באזור זה בסוף העשור הראשון של המאה — מעין סיכום ביניים . בהמשך מובאים פרקים ומחקרים על 'השומר ב'אצבע הגלילי , ההתיישבות המחודשת בחבל ארץ זה בעשור שקדם לקום המדינה , ההעפלה מגבול הצפון , ייבוש החולה ופרשת יגבול האשי — התקריות הרבות לאורך הגבול הסורי ישראלי בשנים שבין מלחמת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי