מושבות הגליל העליון, 1882- 1914: היבטים גיאוגרפיים־יישוביים יוסי בן־ארצי

עמוד:13

בראש פינה נעשה האיתור מתוך שיקולים מעשיים , ותוך קבלת דעתם של תושבי צפת . תחילה רצו מייסדיה להקימה באזור צומת הדרכים לטבריה ולכיוון צפון , אך מספר גורמים שינו שאיפה זו והביאו להקמת היישוב סמוך לכפר הערבי ג'עוני . ליד בתי הכפר עצמו נותרו שני מבנים שהשתייכו ליהודים מצפת אשר מכרו את הקרקע . לאחר שיקול הוחלט לבסס את הקמת היישוב על מבנים אלה ולהופכם לגרעין המושבה בעתיד . החלטה זו נבעה ממספר גורמים -.• קירבה למקור מים : מעיינות ג'עוני היו בקירבת הכפר , והמים הובלו בתעלות ובכלים למרחק קצר . • גורם כלכלי.- למתיישבים היה הון יסודי קטן , שלא איפשר בנייה מרווחת , למרות רצונם לבנות כפר בדגם אירופי . על כן הועדפו השקעות בזרעים ובציוד חקלאי , ולא בבנייה . • גורם אקלימי : מייסד היישוב סבר , שהאתר הגבוה יותר , המצוי במעלה שלוחת הר כנען , מתאים לאקלים אליו הורגלו תושבי רומניה , ובכך תוקל עליהם ההסתגלות למקום . התפתחות השטח הבנוי בראש פינה , 883 ו4- י 9 ו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר