המלחמה הארוכה ביותר — 'אצבע הגליל' במלחמת העצמאות מוטי גולני

המלחמה הארוכה ביותר — ' אצבע הגליל' במלחמת העצמאות מוטי גולני מקובל עלינו היום , כי מלחמת העצמאות החלה במאורעות שפרצו בארץ ב 30 בנובמבר , 1947 מייד לאחר ההחלטה בעצרת הכללית של האו"ם על חלוקת ארץ ישראל . מלחמה זו הסתיימה , כך נדמה , עם המבצע הגדול האחרון במלחמה — מבצע 'עובדה' — בדרך לאילת ולעין גדי , בראשית מרס . 1949 למעשה פרצה המלחמה עוד קודם להחלטה באו"ם . ב 20 באוקטובר 1947 השתלטה יחידה של הצבא הסורי על תל אל קאדי ( תל דן ) שבתחומי ארץ ישראל המנדאטורית . היתה זו , בזמנו , פעולה חסרת תקדים , שנתנה לסכסוך היהודי ערבי בארץ ישראל מימד חדש : לראשונה פלש אל תחומי הארץ כוח סדיר של מדינה ערבית , מתוך כוונה מוצהרת לקחת חלק במאבק על עתידה . אף כי המעורבות המדינית של המדינות השכנות היתה אז כבר בת אחת עשרה שנים , הנה קיבלה מעורבות זו אופי חדש , צבאי פעיל . הבריטים הגיבו נחרצות : כבר למחרת היום הדפה יחידה בריטית מחיל הספר העבר ירדני , בסיוע שריוניות של הדיוויזיה המוטסת הבריטית שהיתה מוצבת אז בארץ , את הסורים חזרה אל גבולם . גם בפעולה זו היה תקדים עקרוני , אשר השפיע על ניהול המלחמה אחר כך : כל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי