הממשיכים — יישוב חדש ביאצבע הגלילי — עמיר ‭940)‬ו)