מפת 'אצבע הגלילי מתחילת שנות ה־‭.50‬ ימת החולה עוד היתה קיימת