חצר תל־ו־וי כיום, משוחזרת, עם כלי עבודה מהימים ההם