מראה חצר תל־חי בעת ההתקפה, ביוס י"א באדר תר"ף ‭1920 /‬ מקרא: ‭.1‬ השער מעד דרום; ‭.2‬ אורווה; ג. רפת; ‭.4‬ סככה; ‭.5‬ העלייה