ביום העלייה לדפנה. נוטרים עוברים את אחד מיובלי הדן על פני גשר מאולתר