'אצבע הגליל' — תיחומים גיאוגרפיים־פוליטיים גדעון ביגר

' אצבע הגליל' — תיחומים גיאוגרפיים פוליטיים גדעון ביגר ' אצבע הגליל' הוא הכינוי שניתן לחלק הצפוני של ארץ ישראל , כפי שנקבע בתקופת השלטון הבריטי . כינוי האזור בא מצורתו — צורת אצבע החורגת מקו הגבול הצפוני של הארץ כלפי צפון . האזור מתוחם ממזרח , צפון ומערב כגבולות המדיניים של ארץ ישראל המנדאטורית , ואילו בדרום הוא מתוחם על ידי הקו הדמיוני העובר ממלכיה במערב ועד לנוטרה , מצפון לימת החולה בעבר , באזור שמורת החולה כיום . תיחומים אלו נקבעו כתוצאה מתהליך עיצוב גבולותיה של ארץ-ישראל לאחר מלחמת העולם הראשונה . תיחום זה צירף שני אזורים גיאוגרפיים שונים זה מזה — עמק החולה מחד ורכס הרי נפתלי מאידך — ליחידה גיאוגרפית אחת . שתי היחידות הגיאוגרפיות שונות זו מזו . עמק החולה הוא יחידה גיאוגרפית מוגדרת היטב הנתחמת במערב על ידי רכס הרי נפתלי ובמזרח בשולי רמת הגולן . בצפון תוחם אותה קו הגובה , 200 ואילו בדרום מגיע העמק עד לאזור ראש פינה . ב'אצבע הגליל' כלול חלקו הצפוני של עמק החולה . קרקעות העמק עולות במדרגות מגובה של 100 מ' וער לבקעת מדג' עיון — גבולה הצפוני של ארץ ישראל המנדאטורית — במרחק אופקי של כ 9...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי