בית 'השומר' בכפר־גלעדי. הקיבוץ היה במשך שנים מעוז חברי הארגון