שהתנאים, כגון מצב הבטחון ובעיות חברתיות, דרשו את הגדלת היישובים. טבלה 1 מציגה את התפתחות האוכלוסיה במושבות בגליל, על־פי מקורות שונים. מטולה — מבט מרחוק