הייזבור' של ברל בצנלסון, בפי שהתפרסם על שער היקונטרס ‭, 1‬ ימים מספר לאחר הקרב בתל־חי