מנחם אוסישקין מבקר בדפנה — 'מצודת אוסישקיך הראשונה