אריה אשורי, שמלניקוב ראה בוודאי במוזיאון הבריטי בלונדון