משפחת דוברובין הגדולה, יסוד־המעלה, ‭:1914‬ הבנים, הבנות הכלות החתנים והנכדים. במרכז: יואב דוברובין ואשתו רחל