אריה ישראלי קדום: טביעת־חותם שנמצאה בחפירות מגידו — 'לשמע עבד ירבעם'