מפת הקרקעות היהודיות בגליל. לקלווו־יסקי היה ברכישות אלו חלק נכבד