לראש־פינה, המושבה המרכזית, היתה אפילו חותמת־דואר. השנה ‭1910 —‬