מגילת ההודיות: ממגילות מדבר יהודה

מגילת ההודיות: ממגילות מדבר יהודה

מחבר: יעקב ליכט
שנת ההוצאה: תשנ"ו - 1996
מילות מפתח: מגילות מדבר יהודה; מגילות מדבר-יהודה; מגילות גנוזות; המגילות הגנוזות; מגילות ים המלח; מגילות קומראן; מגילות קומרן
מגילת ההודיות היא מן המגילות שנתגלו בקיץ 1947 במערה בקרבת ים המלח ונקנו מידי מוצאיה על ידי הפרופ' א.ל. סוקניק ז"ל. המגילה היא אוסף של שירים, המביאים את תודתו של האדם על החסדים שעשה אתו האל. עיקר תעודתם לבטא את חוויתו הדתית האישית.
במבוא הכולל הבא בראש הספר תיאר המהדיר בדרך של סיכום את האמונות והדעות שהיו יסוד לשירי ההודיות, וכן דרכי הלשון והסגנון המיוחדים למגילה, ושאר העניינים הצריכים הסבר מסכם. כיוון שכל הודיה היא שיר בפני עצמו, הקדים המהדיר מבוא בראשה של כל אחת מהן.
הלשונות והצירופים שבעל המגילה רגיל להשתמש בהם, וכן לשונות שאינם שכיחים הבאים במגילה, מסודרים במילון הבא בסוף הספר. מילון זה יש בו כדי לשמש גם מעין מפתח חכמה עניינים שנידונו במגילה. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרות בית שני
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  יא  יב  יג