הודיה א פלאי בריאה

הודיה א פלאי הבריאה הדף הראשון שאנו קוראים במגילת ההודיות ( אין זה הדף הראשון בסדר כתיבתה המקורי של המגילה , עיין מבוא , סעיף , ( 4 מוקדש ברובו למעשה הבריאה . כאן נמנו הנבראים , ובראש וראשונה הגדולים והנפלאים שבהם — המאורות , הרוחות , השמים ועוד — כדי שתיראה בהם גבורת בוראם . גם בספר תהלים ( בפרק ח , למשל ) משמשת ההסתכלות בפלאי הטבע דרך לחזות מקצת גבורת הבורא . שם היא מביאה להת פעלות , לביטוי פיוטי של תדהמת האדם נוכח הטבע הנפלא והנורא ונוכח גדולת האל המשתקפת בו . * כאן נדחית ההתפעלות התמימה מפי הרצון להבין את פלאי הטבע וללמוד מהם מסקנות על טיב הבריאה . בעל ההודיה חוזר ומדגיש בתיאורו שתי נקודות : ( א ) שהאל ברא את כוחות הטבע ושהוא עושה בהם כרצונו ; ( ב ) שהם פועלים לפי חוק שנקבע להם מראשית בריאתם . החוק השליט בטבע הוא העניין החשוב בעיני בעל המגילה , שהרי ממנו הוא למד כלל גדול בתורתו : אין לך דבר שנעשה בתבל בלי רצונו של האל , וכל מה שנעשה היה צפוי וקבוע מראש . לשון אחרת : חוק הטבע מלמד , שהגזרה הקדומה שלטת שליטה מוחלטת בבריאה כולה — וממילא גם באדם . כלל זה , החוזר ומודגש פעמים אחדות בהו...  אל הספר
מוסד ביאליק