הודיה כג רזי תבל

הודיה כ ג רזי תבל דף 13 הוא קטע גדול שנשתייר מאמצעיתה של הודיה . אפשר שההודיה עלתה בהרבה בהיקפה על הקטע שנשתמר ממנה , אבל גם קטע זה מספיק כדי להעמידנו על כיוון מחשבותיה , שכן הנושאים שבו מצטרפים למסכת מחשבתית הגיונית למדי . שש השורות העליונות בקטע זה מקוטעות מאוד , והכתוב בהן אינו מספיק להשלמתם של הליקויים , ואף על פי כן הוא מספיק ללמדנו , כי בשורות אלה היה מדובר על מעלתם הרוחנית של אנשי הכת . משורה 7 והלאה אפשר להשלים את הליקויים ולהציע קריאה רצופה של הכתוב . בשורה זו מתחיל — לאחר רווח גדול בכתב היד — דיון יסודי בבריאה ובמשמעותה , המקביל לתיאור הבריאה במחציתה הראשונה של הודיה א . זכינו אפוא לשני ניסוחים מקבילים של נושא אחד , המשלימים ומפרשים זה את זה . כיוון ששני הכתובים ניזוקו , נועדה חשיבות מרובה להשלמת הליקויים על ידי הקבלת השניים , וגם על כוונת המחבר קל יותר לעמוד מתוך השוואתם . התיאור בהודיה א מפורט יותר וארוך יותר , בהודיה שלפנינו עובד הנושא בקיצור , אבל לא נפגעה בשל כך שלמותו ובהירותו של הדיון . תחילה באה הכרזת יסודה של כל הפסקה : האל גזר את גורלם של הנבראים עד שלא בראם ( שורות...  אל הספר
מוסד ביאליק