קטע 1

קטע 1 קטע זה נשתמר מתיאור בחירתו של בעל ההודיות ומסופר בו , כיצד היה קרוב לייאוש מתוך הכרתו בשפלותו האנושית וכיצד התעודד ברוחו משנודע לו' שהאל מציל את המקווים לו ומרים אותם משפלותם . התיאור מבליט את הניגוד בין הייאוש ובין התקווה על ידי ביטויים חוזרים ונשנים : 'ק . צי חרון' ( שורה , ( 5 כנגד : ' קצי' ( שורה ] ' / ( 10 איכה אוכל לה ] תקומם' ( שורה , ( 6 כנגד : ] ' ואתקו ] ממה במעמד העמדתני' ( שורה . ( 11 בשורות הראשונות מתואר שגדולתו של האל נעלמת אפילו מן המלאכים ( שורות , ( 3—1 ותיאור זה משמש להבלטת שפלותו ואפסות כוחו של האדם ( שורות . ( 7—5 בחלקו השני של הקטע מודגש במיוחד , שהמשורר סומך על חסדי האל . ( 11—9 ) מתיאור הבחירה כשלעצמה נשתמרו רק שתי מלים ] ' רציתה ב ] איש ותשיבהו' ( שורה . ( 12 בקטע נשתמרה רק מחציתן השנייה של השורות ! כיוון שחסר בו כל סימן להתחלותיהן של השורות , היה צורך — נוסף על הקשיים הרגילים של ההשלמות — לנחש את אורכן המקורי של השורות ואת ממדי הליקויים . רק משום שהנושא הוא אחד הרגילים שבמגילה , ושמליצותיו שגרתיות ברובן , יכולתי לנסות להשלים את ליקוייו . 1 [ מלאכי קו ] ד...  אל הספר
מוסד ביאליק