הודיה כ על בחירתו

הודיה כ ע ל בחירתו החוויה הדתית המרכזית של מגילת ההודיות היא הרגשת הבחירה האישית . בעל ההודיות יודע , שהאדם שפל מטבעו , שאינו יכול להגיע בכוחות עצמו לשום מעלה רוחנית או מוסרית . והנה , למרות שפלותו , ניתן לו לבעל ההודיות לחזות בנפלאות הבריאה , ניתנה לו היכולת לשבח את בוראו , ניתנה לו אפילו האפשרות להיטהר משפלותו הראשונה ולזכות בחיים של קדושה נצחית ונפלאה . את כל זאת קיבל אן ורק בחסדי האל , שבחר בו לחננו ולטהרו . הבחירה היא יסוד כל החסדים האמורים במגילה זו ! היא גם פלא כל הפלאים בעיני מחברה . ההודיה הקצרה שלפנינו הוקדשה להבעת התפעלותו מפלא זה . הבחירה ניכרת בתוצאותיה . לפיכך נאלץ בעל ההודיה למנות בפרק זה את החסדים הרבים שזכה בהם בשל בחירתו , כדרכו בהודיות אחרות רבות . לפיכך אין הפרק על הבחירה נבדל מחבריו בנושאים שנדונו בו . המיוחד שבו היא ההדגשה הברורה של עצם מעשה הבחירה האלהית בפתיחתו ובהרגשת ההתפעלות והרוממות ששולבה לבין שורותיו . הקורא מרגיש , שהחסדים הנמנים בהודיה אינם אלא תוצאותיה של הבחירה וסימנים של הפלא הגדול שבה . האמצעי השירי המשמש להבעת ההתפעלות הוא הדירוג . בעל ההודיה פותח ב...  אל הספר
מוסד ביאליק