הודיה יב רעדה

הודיה י ב רעדה בחמש השורות הראשונות של דף 7 מונה בעל ההודיה את אברי גופו ומתאונן על הפגיעות שחלו בהם . המלים המסיימות 'מהוות פשעם / מלמדות אותנו שהצרות תקפוהו מחמת רדיפת הרשעים . תלונה שגרתית זו ( עיין במבוא , סעיפים ( 47 , 22 היא כנראה גופה וסיומה של הודיה קצרה , שפתיחתה נרשמה בראשיתו החסרה של הדף . אמנם אפשר לטעון , שאין כאן הודיה עצמאית , הואיל והדברים קצרים ושגרתיים מדי . אבל טענה זו תכריח אותנו להניח , שאין כאן אלא סיומו של הפרק הארוך שבדף , 6 ומכאן ייתוספו קשיים אחרים , שהרי התלונה שלפנינו אינה מתאימה לחתימתו של הפרק הקודם , שכולו שבח הכת . דף 1 7 אני נאלמתי מ [ הוות רשעים ולא אחפוץ ] אלה [ כי גדפוני 2 | והיתה ידי מרו ] ע נשברת מקניה איוב לא , כב ותטבע בבבץ רגלי ירמיה לח , בב 3 שעו עיני מראות ן רע ישעיה לג , טי אוזני משמוע דמים ( 1 מ [ הוות רשעים ] • על פי ; 36 , 2 שורה 4 להלן . — [ ולא אחפוץ ] אלה [ כי גדםוני : [ שרידי אותיות - . [ ולא אחפוץ ] אלה ; השווה סרך , 9 י — . 2 [ כי גדפוני : [ השווה | ( 2- . 35 , 2 והיתד , ידי כזרו ] ע ; על 1 נאלמתי : מרוב צרות ו השווה ! 32 , 12 ; 36 ...  אל הספר
מוסד ביאליק