הודיה לב על תפקידו כמורה לעדתו

הודיה לב על תפקידו כמורה לעדתו בהודיות המתארות את מקומו של בעל המגילה בחברתה של הכת ואת תפקידו כמנהיגה נזכרת בין השאר גם פעילותו כמורה — למשל 18 , 2 . 24 , 4 , ועיין גם סרך . 20 , 9 אבל עיקר הכוונה בכתובים ההם היא לעניינים אחרים , ותפקיד ההוראה אינו מובלט בהם במיוחד . חשיבותו של תפקיד זה מודגשת בברית דמשק : 'וזה סרך המבקר למחנה ישכיל את הרבים במעשי אל ויבינם בגבורות פלאו ויספר לפניהם 1 נהיות עולם' ( ברית דמשק . ( 7 , 13 ההודיה שלפנינו באה כאילו למלא את החסר במגילת ההודיות ולתאר את תפקיד ההוראה המוטל על מחברה מכוח היותו מנהיג לעדתו , בעל ההודיות זכה בחסדי האל ונתברך במתנת הדעת האלהית ! יחד עם זאת ניתנה לו גם הסגולה להעביר את הדעת הנפלאה הזאת לשאר בני האדם הראויים לכך , לחבריו ב'יחד . ' ההוראה מוצגת בהודיה זו כחלק של התהליך הנפלא של מתן הדעת , של גילוי רזי האל לבחיריו ! והפלא שבמתן הדעת הוא הנושא המודגש בהודיה זו במיוחד . ההודיה לא נשתמרה יפה . הדף שעליו נכתבה נתפורר לשלושה קטעים וצירופם של קטעים אלה לא העלה שורה שלמה אחת . קריאתו של הכתוב תלויה אפוא במידה מרובה בהשלמות המשוערות של השור...  אל הספר
מוסד ביאליק