הבורא והנבראים

הבורא והנבראים הבריאה והגזרה הקדומה . 31 נקודת מוצא נוחה לתיאורה של תורת ההודיות הוא מעשה הבריאה , ואפשר לומר שתורתן אינה אלא מסקנה עקיבה מהערכתו הנכונה של פועל אלהי זה . אמנם יש לציין , שלא הרבו אנשי הכת להרהר בפרטיו של אותו מאורע ! על כל פנים לא מצאנו עד כאן בכתביהם כל תיאור של תהליך הבריאה , של 'מעשה בראשית' או ק 1 סמ 1 גוניה . מבחינה זו פשוטה מחשבתן של מגילת ההודיות וחברותיה כמחשבת המקרא : די להן בקביעה , שהאל ברא את העולם ואת כל אשר בו , והן מתפעלות מגדולת מעשה זה . בעיני הכת חשוב להבין כראוי את משמעותה של הבריאה . המק רא רואה בבריאה את יסוד שלטונו של האל בתבל , וכן גם דעת ההודיות : האל ברא את עולמו והוא עושה בו כרצונו י , ואין דבר נעשה בתבל שלא ברצונו של האל .- תורת המגילות מתבססת על ההכרה הזאת והיא מסיקה ממנה : שלטון האל בנבראיו מוחלט הוא , לפיכך אין האל נזקק מדי פעם בפעם להחלטה חדשה בהנהלת עולמו , אלא החלטתו האחת הכוללת , שברא בה את היקום , היא שקבעה את כל הנעשה בו . זהו , במסגרת העיונית של ההודיות , טעמן של המלים 'ודברך לא ישוב אחור' . ( 19 , 13 ; 18 , 13 ) בלשון אחרת : רצונו...  אל הספר
מוסד ביאליק