מגילת ההודיות ממגילות מדבר יהודה

יעקב ליכט מוסד בייאליק ירושליס מגי לת ההודיות ו 0 ' למ / קז נ 7 ' 7 * ' ן מגי לת ההודי ות ממגי לות מדבר יהודה  אל הספר
מוסד ביאליק