פתח־דבר

עמוד:ט

פרטיט בביאור המגילה . ד"ר מ . שפיצר סייע עמי בפתרון הבעיות הכרוכות בהדפסתם של המדורות הרבים שבספר , ומר ישראל ייבין בדק את ההעתק וטרח בהגהתו של הספר . לכולם אני מודה מקרב לבי . ועוד עלי להודות לגברות ח . גור , א . ליגום ול . יעקובוביץ על עזרתן עמי בהכנת ecu cm ובבדיקתו . מלאכת הפירוש נשלמה למעשה בקיץ תשט"ו , קודם שהגיעו לידי מחקריהם של אנשי המדע , שעסקו במגילה לאחר שיצאה לאור בהעתקו של הפרופ' א"ל סוקניק ז"ל . את עיקרי הדברים שבמחקרים שנודעו לי עד למסירתו של כתב היד לדפוס בתחילת שנת תשי"ן שילבתי בתוך הספר , וכן עלה בידי להכניס לתוכו , בשעת סידור הספר בדפוס , את הרמזים הנחוצים לכתובים שנתגלו בקומראן ושנתפרסמו עד לחודש שבט ונשי"ז .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר