בעל ההודיות

בעל ההודיות אישיותו . 27 ההודיות הן חיבור אחיד , הן בלשונן , הן בסגנונן והן בתוכנן . אחידות זו מורגשת בקריאתן הראשונה כחד גוניות משעממת ודוחה את הקורא . גורמים אחרים נצטרפו ליצירת רושם זה , ואלו הם : ביטויים רבים שחוזרים ונשנים , שגרה שירית שאינה משתנה וכמות מצומצמת של נושאים , המהווים את עיקר תוכנו של הספר והנדונים בו פעמים רבות לאין ספור . רק עם קריאה שנייה או שלישית מתחיל להתבלט המיוחד שבכל אחת מן ההודיות , וניתן לקורא לעמוד על הגוונים והצירופים השונים , על ההבדלים שבעיבוד ובהטעמה של הנושאים האחידים . אולם ביסודו של הדבר אין ההכרה המעמיקה סותרת את רושם האחידות שבספר . אדרבה , כפי שיתברר בהמשכו של מבוא זה , ככל שאנו מרבים בניתוח כוונת ההודיות , אנו מרבים לגלות את אחי דותן היסודית . אפשר להעלות על הדעת , שאחידות זו היא תוצאה של השפעת מסורת שירית נוקשה , שכפתה סגנון אחד ומחשבה אחת על מחברים רבים . אבל השערה כזו רחוקה למדי , ואם אנו באים לשפוט לפי הסימנים שלפנינו , חייבים אנו להגיע למסקנה , שאכן אדם אחד חיבר את מגילת ההודיות . . 13 אפשר שהם נובעים מהבדלים בזמן חיבורן של כל אחת ואחת מן ...  אל הספר
מוסד ביאליק