הודיה יא שבח עצת היחד

הודיה יא שבח ע צת היחד בעל ההודיות הוא קודם כול חבר הייחד . ' אמנם הוא מביע בשירתו את רגשותיו שלו ואת מחשבותיו האישיות הפרטיות , אבל גם רגשותיו וגם מחשבותיו לא ייתכנו אלא על רקע החוויה החברתית של הכת בכללה . לפיכך אין אנו חסרים במגילה זו רמזים קטנים לחייה של הכת . אולם מאחר שאין הכת אלא רקע לחוויות האישיות , הרי הדברים שהוקדשו במפורש ובהרחבה לציבור אנשי היחד נדירים בהודיות ( עיין במבוא , סעיף . ( 56 הפרק שלפנינו כולל את התיאור המלא ביותר של הכת שנשתמר במגילה זו ( נושאים דומים לזה באים בחלק המקוטע של המגילה , דף , 14 קטע . ( 10 המחבר מודה לאלהיו במיוחד על שעשה אותו לחבר ה'יחד' והוא מפרש את משמעותה של חברות זו : הוא מונה את מעלותיהם הרוחניות של אנשי היחד ומצביע על ייעודם הדתי . הדברים נמלצים , ואין ללמוד מהם על ארגונה המוחשי או על התפתחותה ההיסטורית של הכת ; אבל יש בהם אספקלריה נאמנה של הכת , כפי שנראתה בעיני אחד מחבריה , ואולי צריך לדייק ולומר : כפי שרצה לראותה . שהרי התיאור הוא למעשה תיאורו של האידיאל החברתי של אנשי היחד . אידיאל חברתי זה מוכר לנו יפה מסרך היחד —אבל עיקר תיאורו שם שובה...  אל הספר
מוסד ביאליק