הודיה י על רעיו שבגדו בו

הודיה י על רעיו שבגדו בו ריב נתגלע בתוך הכת . חבריו ואוהביו של בעל ההודיות' אנשים שהיו תמימי דעות עמו , נעשו פתאום שונאיו ורודפיו ! והרי הוא משמיע תלונה מרה על בגידתם . בניסוחה של התלונה הוא נעזר הרבה בספר תחלים , ולכאורה אין כאן אלא חיקוי שגרתי . רק משפט אחד , אשר בוודאי אינו לקוח מספר ונהלים , מגלה לקורא שיש כאן עניין של ממש , והוא : 'וברז חבתה בי ילכו רכיל לבני הוות' ( שורה , ( 25 היינו : הוא מאשים את מתנגדיו בגילוי סודותיה של הכת . בעל ההודיה רואה את תורת האמת כמתנה מיוחדת שנתן לו האל , בהיותו מנהיג הכת ( עיין במבוא , סעיף , ( 28 כסוד שהסתיר האל בתוכו , וזהו טעם הדברים 'וברז חבתה בי : ' רזי האל המתגלים לו מיועדים לאנשי היחד הנאמנים , ולא לאנשים הרעים שבעולם החיצון . לפיכך הוא מתלונן : 'ילכו רכיל לבני הוות . ' כיוצא בזה נאמר בסרך : ( 17 , 9 ) 'ולסתר את עצת התורה בתוך אנשי העול' ( על הסודיות בכלל עיין במבוא , סעיף . ( 59 ההאשמה הנשמעת כאן מתאימה אפוא לאווירתה הכללית של הכת , עד כמה שאווירה זו ידועה לנו . אבל אין בידינו לבדוק את אמיתותה של ההאשמה , וממילא אין אנו יודעים , מה היה טיבו ...  אל הספר
מוסד ביאליק