המגילה ותוכנה

המגילה ותוכנה 6 ובהן מספר רב של קטעי גוויל , ההולך ומתפרסם ככל שהחוקרים מספיקים לפענחו . במערה הרביעית של קומראן נמצאו בין השאר שרידים מחמישה כתבי יד נוספים 7 של מגילת ההודיות , שאחר פרסומם יהיה אפשר לנצלם להשלמת ליקוייה . כמו כן נמצאו שם קטעים של הודיות , שאינן במגילת ההודיות שהגיעה לידינו . מלבד זאת העלו החפירות , שמרכזם של בעלי המגילות היה בח'רבת קומראן הסמוכה , שכן נמצאו שם מתקנים ציבוריים ( כגון ברכת טבילה , חדר אכילה , חדר כתיבה ) ובית 8 קברות גדול . בחירבת קומראן נמצאו גם מטבעות , שיש בהם עדות על זמן יישובה , וממילא אף על זמן כתיבתן של המגילות . המטבעות והממצא הארכיאולוגי מלמדים , שהיישוב חרב בשנות 70—68 לסה"נ בקירוב , במלחמה עם הרומאים , שה ביאה לחורבן הבית . מכאן שכתיבתן של המגילות קדמה לתאריך זה ( בהרבה או במעט , ( וזוהי לפי שעה העדות המדויקת והבטוחה שבידנו לשם קביעת זמנן של 9 המגילות , ושל מגילת ההודיות בכללן . את הגבול האחר של התקופה , שבה ייתכן חיבורן של המגילות , יש לחפש בתקופת מרד החשמונאים , שכן שתי המגילות המשקפות מציאות מדינית היסטורית כלשהי — מגילת אור וחושך ומגילת...  אל הספר
מוסד ביאליק