הודיה ד על נאמנותו לתורת אמת

הודיה ד על נאמנותו לתורת אמת בעל המגילה מודה לאלהיו גם כאן , כמו בהודיה הקודמת , על הצלתו מרדיפות הרשעים . אבל הפעם הוא מבליט רווקה את הרקע הפולמוסי של הרדיפה . רודפיו אינם מופיעים הפעם כרשעים בעלמא , הם דובריה של תורת השקר , וכוונתם הזדונית להביא את המתלונן לעזיבת תורתו , תורת האמת . לכן משלים תיאור הרדיפה שלפנינו את התיאור המפורט של הפולמוס בין הכת ובין מתנגדיה הבא בהודיה ח ( דף . ( 4 התיאור ההוא מלמדנו דבר מה על תוכנו של הפולמוס , ושני הצדדים נראים בו שווים —או כמעט שווים — בכוחותיהם . ואילו כאן הודגשה במיוחד חריפותו של הפולמוס , הלובש צורת רדיפה דתית , והכת מופיעה כאן כגוף חלש ונרדף . גאוותו של בעל ההודיה היא דווקה על עמידתו ברדיפת מתנגדיו , גם כשהם באים להרגו על אמונתו . אין אנו יודעים , אם באמת ניסו להעביר את אנשי הכת על אמונתם באונס ובעינויים , אבל ראוי לציין , שבהלכות החברות של הכת , האמורות בסרך היחד ( 18—17 , 1 ) אנו מוצאים את האמרה : 'ולוא לשוב מאחרו מכול פחד ואימה ומצרף נהיים ( נסויט (? בממשלת בליעל . ' אף יוסף בן מתתיהו מספר , שנשבעו האסיים שלא לגלות את סודות תורתם גם בעינ...  אל הספר
מוסד ביאליק