נספח א קטעים

נספח א קטעים ממגילת ההודיות שהובאו במילון ולא נתפרשו בגוף הספר קי מאוזן ( ) מסמן שריו של אות קטע 6 — [ רשע ] ם ובמשפטים ממזרים להרשיע בבשר ] כן רוחם להושיע ] לא מיכה גליתה ] אני לבשר ידעתי ] ם עולה בקצ ] יה ולכול מביט ] ולוא ° יכחד י א תלויה ] בדתה מבני ] בולות עמים ] רבות אשמה ] עזבתם ביד ] א"ד  אל הספר
מוסד ביאליק