הודיה ח הפולמוס עם מטיפי הכזב

הודיה ח הפולמוס עם מטיפי הכזב בעל ההודיות טוען לעתים קרובות , שהאל העניק לו דעת ברזי הבריאה , שהוא וחבריו לכת זכו במתנת תורת האמת ( עיין במבוא , סעיפים . ( 59 , 51 מהשקפה זאת משתמעת מסקנה פולמוסית : האמת היא בידי הכת , לפיכך התורה שבידי מתנגדיה היא שקר זדוני . הודיה זו היא עדות נאמנה , שאכן קיים פולמוס חריף בענייני אמונות ודעות בין הכת ובין מתנגדיה , וכאן משתקף פולמוס זה בכל חריפותו . זוהי ההודיה היחידה המראה את מצבה החברתי של הכת בתוך כלל ישראל . שני מחנות מוצגים כאן לעיני הקורא : מצד אחד האנשים הנאמנים לבעל ההודיות , המופיע כמנהיג הכת , ומצד שני חבורה של 'נביאי שקרי , המתעים את העם בתעמולתם הזדונית . ההודיה פותחת בנושא העיקרי , היינו : בהארה המיוחדת שזכה בה המחבר ושעל ידיה העניק לו האל מתורתו . תכף לאחר הפתיחה הוא מתחיל להתלונן על הרשעים הרודפים אותו , אולם מיד עם תחילת הדיון ברור , שרשעתם אינה רשעה סתמית , אלא שכוונתה להתעות את העם —היינו : הטפה של תורת שקר ( שורות . ( 20 ) 16 ! 12—11 בין השאר מכריז בעל ההודיה , שמתנגדיו בדו את תורתם מלבם , ומכאן אנו למדים , שהכת מסתמכת על המסורת ד...  אל הספר
מוסד ביאליק