סימנים, קיצורים וציונים

סימנים , קיצורים וציונים סימנים 1 סוף שורה בכתב היד [ א ] השלמת חסרון חסרון שלא הושלם בהעתק לפי טורים [ ] הסרון שלא הושלם בהעתק שורה כנגד שורה * תיקון המהדיר מספרי השורות שבשולי ההעתק מכוונים לשורותיו של כתב היד . הפיסקאות שבהעתק הן משל המהדיר , והן מותאמות ככל האפשר לפיסקאות שבכתב היד ; פיסוק זה מתואר בהערות . קיצורים אור וחושך מגילת מלחמת בני אור בבני חושך סרך מגילת סרך היחד , גוף המגילה ( דפים , ( 11—1 וגם "סרך העדה לאחרית הימים" ( דפים . ( 13 , 12 עיין במבוא סעיף , 1 הערה 4 ברכות הסרך ברכות על קטעים ממגילת סרך היחד , עיין במבוא , n r ספר הרזים עיין נספח ב פשר תהילים עיין נספח ג מזמורי שלמה הספר החיצון היהודי ' שנשתמר ביוונית ונכלל בתרגום השבעים , F a ? . | xo 1 SLako ^ , invoc 1 ' תהילות שלמה הספר החיצון הנוצרי , שנשתמר בסורית , wo ? Milik , Qumran Cave I , Oxford , 1955 Discoveries in the Judean Desert , I : D . Barthelemy and J . T . Qumran Cave I mon , 1916 — 20 Rendell-Harris and Mingana , The Odes and Psalms of Solo- : Q 8 ai 20 dona דרכי ההבאה מראי המקומות במגילות לפי דף וש...  אל הספר
מוסד ביאליק