נספח ב קטע מספר הרזים

נספח ב קטע מספר הרזים ( 1 Q 27 11 ) מספר זה לא נמצא אלא קטע זה ועוד קטעימ קטנים אחדים . הקטעים נתפרסמו על ידי ברתלימי ומיליק , * שקבעו את שם הספר לפי תוכנו . 1 ] כול [ 2 ] ם ל [ ] מת רזי פשע 3 ] אכ [ ] ולוא ידעו רז נהיה ובקדמוניות לוא התבוננו ולוא 4 ידעו מה אשר יבוא עליהמה ונפשמה לוא מלטו מרז נהיה כי יהיה 5 וזה לכם האות בהסגר מולדי עולה וגלה הרשע מפני הצדק כגלות [ ח ] ושד מפני 6 אור וכתום עשן וא [ יננ ] ו עוד כן יתם הרשע לעד והצדק יגלה כשמש תכון 7 תבל וכול תומכי רזי פשע אינמה עוד ודעה תמלא תבל ואין שם לע [ ד ] אולת 8 נכון הדבר לבוא ואמת המשא ומזה יודע לכמה כי לוא ישוב אחור הלוא כול 9 העמים שנאו עול וביד כולמ [ ה ] יתהלך הלוא מפי כול לאומים שמע האמת 10 היש שפה ולשון מחזקת בה מי גוי חפץ אשר יעושקנו חזק ממנו מי 11 יחפץ כי יגזל ברשע הונו מי גוי אשר לוא עשק רעה [ ו ] איפה עם אשר לוא 12 גזל [ הון ] ל [ ] הו ותוצאות ית [ . D . Barthelemy and J . T . Milik , Qumran Cave I , p . 103 *  אל הספר
מוסד ביאליק