מילון

מילון אופן ההבאה במילון : = ; 6 ' 3 דף שלושה , שורה שש . = ! 22 15 8 , 5 דף חמישה , שורות = ! 22 , 7 . 22 , 15 , 8 המלה באה פעמייט בשורה 2 של דף . 7 יפר' ליד מראה המקום = באותו המקום הוסברה המלה בפירוש שבגוף הספר . ' נז' ליד מראה המקום = באותו המקום ניזוקה המלה והושלמה בחלקה . מראה המקום של ביטוי שהובא במילון כלשונו לשם הדגמה נפרד משאר המקומות אשר בהם משמשת המלה באופן דומה בקו שכוב . (—) אם הביטוי חוזר במקומות אחדים ללא שינוי , או בשינוי קל בלבד , יבוא הקו השכוב לאחר כל אותם המקומות . דרך משל : 'ומה אף הוא בשר כי ישכיל' 16 , 9— ! 21 , 15 וכר = הביטוי המובא מלמדך את טעם הפועל 'להשכיל ! ' לאחר הקו השכוב נמנו המקומות בהם משמש ' להשכיל' באופן דומה . 'לך אתה הצדקה' = 7 , 11— ; 20 , 17 ! 9 , 16 הביטוי המובא מופיע באותו הנוסח' בשני המקומות הראשונים , המלה 'צדקה' משמשת בדרך דומה גם במקום השלישי . במילון נמנו כל מקומות הופעתן של המלים הכלולות בו בהודיות ובקטעי ההודיות שנתפרשו בספר זה . הקטעים 66—11 ! 9—6 נוצלו רק במקרים מאלפים ! אם באה באחד הקטעים האלה מלה אשר שימושה ברור די צורכו מעיקר המגילה ...  אל הספר
מוסד ביאליק