הודיה כה מצוות היחד

הודיה כה מצוות היחד למדנו ממקומות רבים במגילה זו , שחוויתי הדתית של מחברה מותנית בחברותו ביחד אנשי אמת . מתוך ההודיה הזאת ייוודע לנו פירוש הדבר , כלומר 1 מכאן נלמד מהי ההתנהגות שבעל המגילה מקבל על עצמו על ידי כניסתו ליחד . הפעם אין הוא מופיע כמנהיג כמו בהודיות ב , ח , והכת אינה משמשת רקע בלבד להתפתחותה המלאה של אישיותו הרוחנית . הפעם הכת היא העיקר , והחוויה הדתית המרכזית היא הצטרפותו של המשורר אליה . אמנם גם בפרק זה אין הוא פוסק מלדבר על עצמו ומלהכריז על חסידותו שלו , אבל חסידות זו מתבטאת דווקה בשמירת המצוות הכלליות של הכת , המחייבות את כל חבריה . בתחילתו של הפרק מודה בעל ההודיה לאלהיו , על שניתנה לו הבינה לנהוג לפי עקרונותיה של הכת ( שורות . ( 10—8 לאחר שהזכיר את העקרונות , הוא נותן את הנמקתם : האל קבע את גורלם של כל הנבראים וחילק אותם לרעים ולטובים ( שורות , ( 12—11 אף העניק מרוח קודשו למי שרצה בו ונתן בלבו להצטרף לכת ( שורה . ( 13 בעל ההודיה זכה בחסד זה , ולכן הוא שונא את הרשעים והוא יודע , שכל אנשי האמת מקיימים את מצוות האל בקפדנות ( שורה ( 14 ואינם מערערים על צדקתה של הגזרה , ( 1...  אל הספר
מוסד ביאליק