ה'יחד'

ה'יחד' בעל ההודיות הוא חבר ה'יחד' . 56 עד כאן עסקנו בחוויתו האישית של בעל המגילה ללא כל זיקה לחברה שחי בה . אמנם , חוויה אישית זו היא העיקר בהודיות , אבל אין היא נוצרת בחלל הריק , כי אם במסגרת חברתית מסוימת . בעל ההוריות הוא חבר בכת דתית , המכנה את עצמה ייחד' ( וערד בכינויים אחרים , ( והוא יודע שמעלותיו וגבורותיו לא ניתנו לו לבדו , אלא שכל חבריו זכו בהן : ושמעלות אלו מציינות את ציבור אנשי היחד , כשם שהן מציינות אותו , את החבר הבודד . אדרבה , רק בציבור זה הוא יכול לפתח את סגו לותיו שניתנו לו מן השמים , ולהגשים את שאיפותיו . הציבור בכללותו זוכה גם במתנות אלהיות נשגבות ונעלות ביותר , שלא תיתכננה כלל כמתנות היחיד ו אולם בעל ההודיות נהנה מהן ומתפאר בהן , מאחר שחלקו בהן מובטח לו מכוח היותו חבר ב'יחדי —כלומר : בזכות הציבור . אפילו הבחירה עצמה קשורה קשר הדוק עם החברות ב'יחד . ' הבחירה מעצם טיבה אישית וציבורית היא כאחת . אישית — שכן כל בחיר ובחיר נבחר כיחיד , בחסדי האל המושפעים עליו במישרים : ציבורית — שכן אין היא מתגשמת אלא בציבור , ומחוצה לו לא ייתכנו חיים שבבחירה' כפי שעוד יתברר בהמשך הדברי...  אל הספר
מוסד ביאליק