גילוי המגילה ומצב השתמרותה

גילוי המגילה ומצב השתמרותה . 1 מגילת ההודיות היא מן המגילות שנתגלו בקיץ שנת 1947 במערה בקרבת ים המלח , בסביבת וז'רבת קומראן . פרקים אחדים ממנה פרסם בסקירותיו המוקדמות פרופסור א"ל סוקניק ז"ל < י החוקר הראשון שהכיר בעתיקותו של המגילות ובחשי בותן . הוא אף התחיל בהכנת הוצאתה השלמה ( תצלום ותעתיק ) בתוך 'אוצר המגילות הגנוזות' שיצא לאור לאחר פטירתו בעריכת ד"ר נ' אביגד . הוצאה זו כוללת , מלבד קטעי טופס של ספר ישעיהו ( מגילה ב , ( ' גם את 'מגילת מלחמת בני אור בבני חושך , ' הנזכרת להלן לעתים תכופות למדי . את המגילות האחרות שנתגלו יחד עם מגילת ההודיות — מגילת ישעיהו א , ' מגילת סרך היחד ( סרך ) ומגילת 3 פשר חבקוק — פרסמו בורואוס ועוזריו . בחפירות שנעשו במערה לאחר התגלית נמצאו קטעים רבים של גוויל , וביניהם 5 שני קטעים קטבים של מגילת ההודיות . הכתוב בהם אינו מאלף כשלעצמו , אבל יש בו משום ראיה , שמגילת ההודיות היתה באמת טמונה במערה , כמו שטוענים מוצאיה הבדווים . בחפירות שנעשו בסביבת ח'רבת קומראן לאחר מכן נמצאו מערות רבות , . 1 א"ל סוקניק , מגילות גנוזות , סקירה ראשונה , ירושלים תש"ח , סקירה שנייה ...  אל הספר
מוסד ביאליק