פתח־דבר

פתח דבר בתקופת החשמונאים קמה בישראל כת של יראי שמים שהפליגו באהבת הי ובדבי קות בדרכיו . חלוקים היו אנשי הכת על כלל ישראל בעניינים של מצוות , והם פרשו מן הכלל כדי שיוכלו לעבוד את הי לפי דרכם בכל נפשם ובטהרה . דרכיה של כת זו ותורתה נודעו לנו מן המגילות הגנוזות שנמצאו לפני זמן לא רב במדבר יהודה . מגילת ההודיות היא אחת ממגילותיה של הכת , וכולה דברי שיר של השתפכות הנפש . הקורא במגילה זו יראה כמה חזק היה הרגש הדתי שפעם בלבותיהם של אנשי הכת , שהביאם לידי ייסוד שיטה משל עצמם . שירת ההודיות קרובה אל הקורא העברי מצד אחד ורחוקה ממנו מצד אחר . קרובה —לפי שהיא אמורה בדפוסים של מזמורי תהילים , שהיו לכל ישראל ביטוי מובהק לרגש הדתי ן ורחוקה — לפי שדפוסים אלה נתמלאו כאן רעיונות המיוחדים לדרכי מחשבתה של כת מדבר יהודה , ולרעיונות הללו נטבעו במגילת ההודיות מטבעות לשון מיוחדות —ואלה ואלה חוצצים בין הקורא לבין הדברים . במהדורתי זו השתדלתי להסיר את המחיצות ולהסביר לפני הקורא מה שלדעתי צריך הסבר , כדי שיוכל לעמוד על משמעותם של דברי המגילה וליהנות מן הקריאה בהם . המהדורה הזאת מיוסדת על ההעתק של ההודיות שביאוצ...  אל הספר
מוסד ביאליק