הודיה ל על השגתו את הטהרה

הודיה ל על השגתו את הטהרה בהודיה זו מתוארים השלבים שבהם מגיע החבר הפשוט של הכת לדרגה הרוחנית הדרושה — לנאמנות במצוות ולטהרה מן החטא . ההודיה קצרה ביותר ותיאורה הפשוט מצטמצם לנושא העיקרי ללא סטיות . כשלב הראשון בדרכו הרוחנית של בעל ההודיות מתוארת מתנת היכולת לדבר '— מענה לשוף —( 17 ) המאפשר לו לא ר לומר את שבחו של האל , ( 18—17 ) אלא גם להתפלל ולבקש את רחמי האל , ( 19 ) שהוא נזקק להם , מאחר שהוא שפל ומשועבד לחטא 19 ) , . ( 20 על כן הוא מבקש שהאל , הצודק בכל מעשיו , יצילנו מן הרשעה ומן הרשעיפ . ( 20 ) הוא יודע שהצלתו של אדם תלויה בחסדי האל : יאת אשר בחרתה [ תתם ] דרכו' . ( 21 ) האל מרחיק את בחירו מן החטא ולעתים אפילו מטהרו בייסורים . ( 22 ) האל ישמור גם את בעל ההודיה מן החטא ( 23 ) ויעניק לו את הסגולה היסודית של הבחיר 1 אהבת המצוות וקיומן ושנאת הרע , 24 ) כמבואר בפתיחה להודיה כה ) ואת הטהרה מכל עוולה . ( 25 ) אין בהודיה נושא , שאינו ידוע לנו מחלקיה האחרים של המגילה , אבל תיאורה הפשוט משמש תוספת הסבר למושגי הבחירה והחברות בייהד / החשובים להבנתה של המגילה בכללה . היא דומה להודיה כה בענווה...  אל הספר
מוסד ביאליק