הודיה ו נהר די־נור

הודיה ו נהר די נור בהודיה זו מודה בעל המגילה לאלהיו על שהצילו מן הפורענות העתידה לבוא על הרשעים ( עיין במבוא , סעיף . ( 49 תחילה מתוארות ההצלה ( שורות ( 20—19 ותו צאותיה ( שורה , ( 20 ומדובר על האושר שזכה בו המחבר להיות חבר לכת , שהיא שותפת למלאכי עליון בטהרה ובחיי העולם הבא ( שורות ( 22—21 ולומר שירה לכבוד הבורא בחבורתם ( שורה . ( 23 הטהרה באה לבעל ההודיה רק בגלל חסדו של האל . הרי מטבעו שפל הוא ובזוי כשאר בני האדם ( שורות ( 24—23 ומקומו בחיים בין הרשעים ( שורה , ( 24 והיה עלול על ידי כך להיגרר בפורענות המאיימת על הרשעים ( שורה , ( 25 ורק חסדו של האל הצילו . הפורענות מתוארת תחילה בתמונות של מוקשים וחצים , ומודגש במיוחד שהיא עתידה להעניש את הרשעים ( שורות . ( 29—26 מתוך תיאור מודרג של אווירת ההרס עוברת ההודיה לתאר את מבול האש , שסופו להשמיד את תבל כולה ( שורות . ( 36—30 תיאורו של מבול האש הוא עיקר תוכנה של ההודיה . גם בהודיה הקודמת מצאנו סיפור רב רושם על ההרס העולמי המוחלט , אף על פי ששם מתוארת רעידת אדמה , ולא מבול האש , כמו לפנינו כאן . אבל בהוריה ההיא אין תיאור ההרס אלא ליווי למאורע...  אל הספר
מוסד ביאליק