עריכת הספר

עריכת הספר . 20 מכיוון שמגילת ההודיות הגיעה לידינו לקויה , אין אנו יכולים לברר את דרך עריכתה בירור יסודי . לא נוכל לדעת , אם נרשמו ההודיות בספר בסדר מתוכנן וקבוע מראש או שסידורו מקרי בלבד . הקורא במגילה עשוי להתרשם מן העובדה , שרוב הרמזים לתקנותיה ומצוותיה של הכת מרוכזים דווקה ביריעה הרביעית ( עיין בדברי הפתיחה להודיות כג—לא , ( שהיתה , כאמור למעלה ( סעיף , ( 4 כפי הנראה הראשונה במגילה במצבה המקורי . אולם דווקה ביריעה זו חסר הרבה מן הכתוב ( כמחצית הדף ) בין הפרקים הנראים לנו כסמוכים , ואין בידנו לברר , אם הדמיון בתוכן ההודיות מקרי הוא או ממשי . בדמיון שבנושאים אנו נפגשים עוד בדף , 2 שבו הודיות ג—ד מוקדשות לתיאור הרשעים ! בדף , 3 ששתי הודיותיו ( ה , ו ) עוסקות בחזון אחרית הימים ! ובדף , 11 המוקדש לדברי שבח ( הודיות כ , כא . ( דמיונות אלד , שבין הודיות סמוכות נראים יותר כתוצאה של סידור בדרך סימוכים משל תכנית מחושבת . הסידור בדרך סימוכים פירושו : בכתיבת פרק מסוים נזכר הכותב בפרק אחר אגב מלה מסוימת , הבולטת בשני הפרקים , ומטעם זה כתב את הפרק שעלה בזיכרונו ליד הפרק שעסק בו . סידור זה , היד...  אל הספר
מוסד ביאליק